Previous Next
Projecten in de fruitteelt:

Door klimaatverandering zien we bij fruitteelt bedrijven steeds vaker de behoefte aan goede data m.b.t. bodemvochtpercentage, neerslaghoeveelheden, luchttemperatuur en luchtvochtigheid om te bepalen of- en hoeveel men moet beregenen om de groei van het gewas optimaal te houden. Onze FieldGuard Stations kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in de boomgaard, wijngaard of in het veld waarbij de data draadloos wordt doorgestuurd naar ons webportaal. Door in te loggen op ons webportaal via uw computer of telefoon kunt u snel inzicht krijgen in de lokale condities en op basis daarvan beslissen of bijv. irrigeren noodzakelijk is of juist nog niet. Met ons nieuwe Smart Irrigation / Fertigation syteem is het tevens mogelijk om automatisch conditioneel te irrigeren op basis van sensordata in combinatie met weersverwachting en / of irrigatiemodel van Delphy. Hieronder vindt u een aantal voorbeeld projecten zoals wij die hebben uitgevoerd in de fruitteelt-sector
   

  
FieldGuard Station in de perenteelt
Projecten in de teelt van appels- en peren:

Met onze FieldGuard Bodemvochtmeetstation meten we op 2 - 3 dieptes in de bodem het bodemvochtpercentage en/of de zuigspanning. Daarnaast kunnen deze stations worden uitgerust met een sensor voor het meten van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid waardoor ze ook gebruikt kunnen worden voor de Nachtvorstalarmering vroeg in het seizoen. Standaard installeren we de bodemvochtsensoren op 30cm en 60cm maar afhankelijk van het bodemprofiel en de leeftijd van de bomen kan hier in worden afgeweken. In Nederland hebben we intussen zo'n 1000 bodemvochtmeetstations geplaatst bij diverse telers.

Crops
Projecten in de wijnbouw :

Op de foto hiernaast zien we een FieldGuard Station bij wijngaard St. Martinus in Vijlen waar we naast bodemvochtpercentage, EC en bodemtemperatuur tevens bladnat periodes meten. Data van dit station en van andere FieldGuard stations in de wijngaard voor het meten van o.a. neerslag worden gebruikt voor het berekenen van ziektedruk . Specifiek voor de wijnbouw maken we hiervoor gebruik van ziektemodellen van Vitimeteo of RIMpro.

Bodemvochtmeting Aardbeienteelt
Projecten in de teelt van Aardbeien:

Hiernaast ziet u een foto van een meetopstelling waarbij een FieldGuard meetstation wordt gebruikt voor het bepalen van het bodemvochtgehalte in bakken bij de teelt van aardbeien. Elk stations meet naast het bodemvochtpercentage tevens de EC en de temperatuur van de grond en tevens de luchttemperatuuren luchtvochtigheid. In het seizoen wordt dagelijks meerdere keren (kort) water gegeven. Het meetsysteem wordt daarom tevens gebruikt om te controleren of het irrigatiesysteem goed werkt.

frambozenteelt onder zonnepanelen
Projecten in de teelt van Frambozen:

Voor een project van de WUR Open Teelten hebben wij een meetopstelling gemaakt om luchttemperatuuren luchtvochtigheid op meerdere hoogtes onder zonnepanelen te meten. naast luchttemperatuur en luchtvochtigheid meten we in dit project de hoeveelheid PAR licht onder en boven de zonnepanelen en het bodemvochtpercentage, de EC en bodemtemperatuur in de potten met frambozenplanten.

teelt van blauwebessen op ruggen
Projecten in de teelt van blauwe bessen:

Voor dit project bij Johan van Rens in Melderslo hebben wij zeven FieldGuard meetstations geplaatst in de ruggen van blauwebessen struikenvoor De FieldGuard Stations meten het bodemvochtgehalte, de EC en de bodemtemperatuur onder het worteldoek op 2 dieptes . Naast het bodemvochtgehalte kijken we hier tevens naar de luchttemperatuur en luchtvochtigheid en hebben wij Nachtvorstalarmering gekoppeld aan het account.