Nachtvorstalarm instellen in Tracis

In het webportaal kunt u zelf instellen of u op basis van de Natte bol temperatuur of op basis van de gemeten luchttemperatuur gealarmeerd wilt worden, en bij welke ingestelde drempelwaarde dit moet zijn (instelbaar tussen de +5°C en de -5°C.) Op de achtergrond draait in het webportaal een routine die continue controleert of deze drempelwaarde is bereikt. Zodra dit het geval is wordt u als teler gebeld op uw mobiele telefoon, en hoort u een computerstem melden dat één van uw stations een nachtvorst alarm heeft afgegeven. Daarnaast word eventueel ook een email naar uw postbus gestuurd met daarin de gegevens van het station dat het alarm heeft afgegeven welke waarde is gemeten of berekend en wat de ingestelde drempelwaarde voor het alarm was. De instellingen voor de nachtvorst alarmering bestaat uit 2 delen:

  • 1. Algemene instellingen voor de nachtvorst alarmering (op account niveau)
  • 2. Station specifieke instellingen (op sensor niveau)

Nachtvorstalarmering instellen

   
STAP 1:
Ga met de muis rechtsboven in het scherm naar uw accountnaam en klik vervolgens op MIJN PROFIEL. U komt dan in het scherm ACCOUNT SETTINGS. Klik in linker menu (onder uw account naam) op het menu item FROST ALERT SETTINGS.

drempelwaarde instelling bij nachtvorst

   
STAP 2:
Vul bij Frost Alert Settings uw Email adres en mobiele telefoonnummer waarop u geallameerd wilt worden. Selecteer het trigger type en de drempelwaarde waarbij alarmering moet plaatsvinden. Zie tabel "Natteboltemperatuur versus drogeboltemperatuur" voor meer informatie over de Natteboltemperatuur. Druk vervolgens op SAVE CHANGES.

Nachtvorstalarmering instellen per station

   
STAP 3:
Klik in menubalk op Apparaten om bij de stations te komen die u wilt instellen om mee te draaien in de nachtvorstalarmering. Ieder station dat u hieraan deel wilt laten nemen moet u apart instellen via de knop CONFIGUREER.

Nachtvorstalarmering activeren station voor nachtvorstalarmering

Nadat stap 4 is doorlopen en opgeslagen is dit station opgenomen in de nachtvorstalarmering. Herhaal vervolgens stap 3 en stap 4 voor de overige stations die u wilt opnemen in de nachtvorstalarmering.

   
STAP 4:
Klik in het venster Algemene Instellingen op het tabblad NACHTVORST INSTELLINGEN. Zet vervolgens een vinkje bij "Enable Frost Alerts" om dit station te activeren voor nachtvorstalarmering. Selecteer vervolgens ook de juiste luchtvochtigheid en temperatuursensoren waarop de berekening van de Natteboltemperatuur moet plaatsvinden. Klik daarna op OPSLAAN om deze instellingen te bewaren.