Previous Next
AGIT
AGIT project

Een projectteam* met 9 MKB-bedrijven en de FH Münster gaan gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van 12 landbouwinnovaties. In de kern gaat het om de consequente verlaging van de energiebehoefte door lichtgewicht constructies en efficiënte elektrische aandrijvingen die met waterstof uit CO2-vrije bronnen van de boerderij, zoals wind- en zonne-energie worden aangedreven.

Sensing the Soil
Bodemvochtsensoren in de grond

De bodem is de basis van een goed groeiend en gezond gewas. Dit geldt nog sterker voor meerjarige gewassen zoals appel en peer waar bomen vele jaren in dezelfde bodem staan. Om de bodem van goede kwaliteit te houden, is het nodig om betrouwbare, actuele en ruimtelijke informatie over bodemvocht, organisch stof en nutriënten te verkrijgen van het hele perceel.

N-Emis
Stikstof emissies meten in open stallen

Het doel van dit project is: Het leveren van een praktisch, betaalbaar, gevalideerd en gecertificeerd NH3-stikstof en methaan monitoringssysteem voor melkveestallen als middel om emissies uit melkveestallen te verminderen via bewustwording en beloningssystemen.

    Met onze FieldGuard Stations en software nemen we regelmatig deel aan onderzoeks en ontwikkel projecten gericht op Innovaties in de Agrarische Sector. Op deze pagina vindt u een aantal van de projecten waar we in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd.