FieldGuard Stations voor de Fruit- en groenteteelt

Bodemvocht meten
    FieldGuard bodemvochtmeetstation
   
Neerslag meten
    FieldGuard bodemvochtmeetstation
   
Grondwaterstand meten
    FieldGuard bodemvochtmeetstation
   

Bodemvochtstations meten bodemvocht, EC en bodemtemperatuur op 2 dieptes. Daarnaast kunnen ze optioneel ook Temperatuur en RV meten en zodoende gebruikt worden voor Nachtvorstalarmering.

FieldGuard
Bodemvocht meetstations

   

Regenmeetstation meten de hoeveelheid regen per uur en per dag. Daarnaast kunnen ze worden uitgerust met een bladnatsensor en T/RV sensor om ook gebruikt te kunnen worden met ziektemodellen.

FieldGuard
Regenmeetstations

   

Het meten van de Grondwaterstand kan belangrijk zijn i.v.m. de capilaire werking van de bodem, bijv. bij peilgestuurde drainage. Naast de hoogte van de Grondwaterstand wordt tevens de grondwatertemperatuur gemeten.

FieldGuard
grondwaterstand stations