FieldGuard Stations voor Veeteelt bedrijven: in ontwikkeling

NH3 - Ammoniak meetstation
    FieldGuard NH3 Meetstation
   
H2S - Zwafel waterstof meetstation
    FieldGuard H2S meetstation
   
CO2 Kooldioxide
    Co2 meetstation
   

FieldGuard NH3 Meetstations meten de ammoniak concentratie in de stallucht, en berekenen daarnaast op basis van de CO2 verhouding in- en buiten de stal de luchtverversing en daarmee de emissie vanuit een stal.

FieldGuard
NH3 meetstations

   

FieldGuard H2S Meetstations meten de concentratie Zwafelwaterstof / Waterstofsulfide in de stallucht en waarschuwen wanneer de ingestelde drempelwaarde wordt overschreden.

FieldGuard
H2S meetstation

   

FieldGuard CO2 Meetstations met de concentratie Koolstofdioxide in de stal en buiten de stal. Door de verhouding tussen CO2 binnen en buiten te bepalen Kan met de luchtverversing in de stal bepalen.

FieldGuard
CO2 Meetstation