Previous Next
Meten op stalniveau

Stikstof meten op stalniveau kan de boer helpen minder uit te stoten. Bij boerderijen op verschillende plekken in het land wordt bij wijze van proef gekeken of het mogelijk is de stikstofuitstoot per stal te meten. Zo kan de boer direct zien of hij die uitstoot kan beperken. Het ministerie van Landbouw is enthousiast. Veehouder Arjan Prinsen in Haarlo in de Achterhoek heeft zijn bedrijf beschikbaar gesteld voor de pilot. Boven de koeien hangen hoog in de balken van zijn veestal twee gele kastjes. Die meten elke 5 minuten hoeveel ammoniak er in de stal hangt en sturen die gegevens door naar een computer. Zo kan de boer op elk moment van de dag een idee krijgen van zijn uitstoot. Aan de wisselingen ziet hij bovendien wat het effect is van zijn handelen, zoals het voer dat hij geeft of het stalsysteem dat hij gebruikt. Meer hierover lezen op de site van de NOS
   

  
N-Emis Station bij Arjen Prins in Haarlo
Meten van stikstof emissies uit Stallen:

Door naast de ammoniakconcentratie (NH3) in stallen ook de CO2 concentratie te meten en deze te vergelijken met de CO2 concentratie in de buitenlucht is het mogelijk om de stikstofuitstoot van een individuele stal te bepalen.