Previous Next
Projecten in de akkerbouw:

Door klimaatverandering zien we bij akkerbouwbedrijven steeds vaker de behoefte aan goede data m.b.t. bodemvochtpercentage, neerslaghoeveelheden, luchttemperatuur en luchtvochtigheid om te bepalen of- en hoeveel men moet beregenen om de groei van het gewas optimaal te houden. Onze FieldGuard Stations kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd op het land waarbij de data draadloos wordt doorgestuurd naar ons webportaal. Door in te loggen op ons webportaal via uw computer of telefoon kunt u snel inzicht krijgen in de condities van het veld en op basis daarvan beslissen of bijv. beregenen noodzakelijk is of juist nog niet. Daarnaast zijn wij ook steeds meer bezig met druppel irrigatie in de akkerbouw waarbij kleppen in het veld draadloos aangestuurd kunnen worden met de hand of via een vast programma. Hieronder vindt u een aantal voorbeeld projecten zoals wij die hebben uitgevoerd in de akkerbouw.
   

  
Crops
Project in de Flevopolder:

Met ons FieldGuard regenmeetstation meten wij op deze akker naast de hoeveelheid neerslag tevens het bodemvochtpercentage, de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid op deze lokatie. De hoeveelheid neerslag bepaald hierbij tevens op sluisjes in de sloot rondom de akker open moeten worden gezet of juist gesloten moeten blijven in verband met de afwatering op het bedrijf.

Crops
Project in :

Om de ziektedruk voor de aardappelziekte (phytophtora) te bepalen is het noodzakelijk om naast bladnat periodes tevens de luchttemperatuur en luchtvochtigheid in het gewas te meten. Daarnaast hebben tevens regen en wind veel invloed op de ziekte. Vochtigheid en temperatuur bepalen de kieming van de schimmelsporen en de groeisnelheid van de schimmel (de incubatieduur in de plant) hangt af van de temperatuur. Met name regen kan zeer lokaal veel varieren, daarom is belangrijk dat met u met onze FieldGuards stations lokaal op uw eigen perceel meet om zodoende goed te kunnen voorspellen hoe groot de lokale ziektedruk is en of u gewasbeschermingsmiddlen moet gebruiken.

Druppelirrigatie in de akkerbouw
Projecten in de akkerbouw:

Hieronder vindt u een aantal voorbeeld projecten zoals wij die hebben uitgevoerd in de akkerbouw.